ARHIKORD

Naslovna1

Naslovna2

           
               

VUKOVARSKA 220

Uređenje dvorane i recepcije, Hrvatske vode, Vukovarska 220, Zagreb

Nadzor i novelacija projekta: Igor Vrbanek, Jagoda Leinert

(Idejni i glavni projekt: Predrag i Bruno Rechner, Rechner d.o.o.)

Izvedba 2016-2017.

Conference hall and reception reconstruction, Croatian Water (management), Vukovarska 220, Zagreb