ARHIKORD

Naslovna1

Naslovna2

           
               

VRBNIK

Višestambena građevina za Program društveno poticane stanogradnje, POS, Vrbnik, otok Krk

Arhitekti: Alan Kostrenčić i Igor Vrbanek

Natječajni projekt, listopad 2002.

Block of Flats for the POS Social Housing Program in Vrbnik, Island Krk

Zgrada se nalazi na strmoj padini sa koje se pruža izvanredni pogled na Vrbnik i more. Terase s pogledom, za svaki stan, su osnovna tema. Zgrada je formirana na način da je gornji dvoetažni niz - sjeo - na donji troetažni niz, tako da svaka stambena jedinica ima svoj direktni ulaz sa terena. To su omogućile postojeće ulice, s donje i gornje strane zgrade. Postignuta je privatnost i komfor koju inače imaju nizovi kuća a ne višestambene zgrade. Stambene jedinice se prema slojnicama strmog terena stepenasto izmiču po vertikali i horizontali. Kao glavni oblikovni element, svakoj terasi je uz dnevni boravak dodana nadstrešnica - balkon, u obliku šuplje drvene kocke, od drvenih greda i sa čeličnim zategama. To je interpretacija drvenih terasa - vidikovaca - iz tradicionalne arhitekture.