ARHIKORD

Naslovna1

Naslovna2

           
               

Radman Vrbanek 1997-2002.

Monografija (radovi)

2002.

Monograph (oeuvres)

Knjiga-monografija arhitektonskog dvojca Andreja Radmana i Igora Vrbaneka. Uz predgovor Alana Kostrenčića, knjiga je prikaz radova od 1997. do 2002. godine, sa nacrtima, slikama i tekstualnim obrazloženjima. Knjigu možete naručiti porukom na naš e-mail.