ARHIKORD

Naslovna1

Naslovna2

           
               

PASTORALNI

Župna crkva sa pastoralnim centrom i hostelom u stambenom naselju Špansko - Oranice, Zagreb

(Župna crkva Blažene Djevice Marije Žalosne Špansko, BDMZ)

Arhitekti: Andrej Radman i Igor Vrbanek

Natječajni projekt, studeni 2008.

Parisch Church and Pastoral Center with Hostel in Špansko - Oranice, Zagreb

Između crkve i pastoralnog centra s hostelom je prolaz. Iznad svega je baldahin, odnosno krov na stupovima s visećim križem, kao interpretacija zvonika u kontekstu autoputa i okolnih naselja bez identiteta.