ARHIKORD

Naslovna1

Naslovna2

           
               

MAKARSKA DVORANA

Sportska dvorana u Makarskoj

Arhitekti: Andrej Radman i Igor Vrbanek

Natječajni projekt, veljača 2000.

Sports Hall in Makarska

Maketa: Alan Kostrenčić

Na križanju 5 ulica ostavljen je prostor za dvoranu u Makarskoj. Obziorm na križište i potpuno kaotičan neposredni okoliš, upotrebljen je apsolutni oblik kruga. Radi postizanja takve forme na skučenoj parceli, kompletne prateće prostorije su smještene u prizemlje, a dvorana je dignuta na 1. etažu. Obostranim polukružnim stubištima riješen je ulaz gledatelja na tribine, preko jedne etaže ispod tribina i preko etaže galerije na vrhu tribina. Krov je riješen zvjezdastom prostornom rešetkom. Dvorana je cjelovita građevina jednako iznutra kao i izvana. Takva cjelovitost daje dvorani potrebnu monumentalnost i značaj urbanog akcenta Makarske. Sličnost sa rimskim koleoseumima ili arenama, nije slučajna.