ARHIKORD

Naslovna1

Naslovna2

           
               

MACEKA

Garažno-poslovno-stambeni objekt, Vladka Mačeka 23, Dubrovnik

Arhitekti: Igor Vrbanek (APZ Zagreb)

Projekt 1997-1998.

Garage-office-apartment Building, Dubrovnik

Unutar uobičajenog urbanističkog kaosa i dugoročno nepredvidljive namjene, te vrlo strmog terena, ova zgrada se disciplinira u oblik pravilne kocke. Kocka stoji na stupovima otvorene garaže u donjem prizemlju. Volumenu kocke pridružen je tradicionalni element arhitekture Dubrovnika - orsan - kao vidikovac na vrhu stubišne vertikale.