ARHIKORD

Naslovna1

Naslovna2

           
               

KHOMS

Upravna zgrada Libijske mornarice, Khoms, Libija

Arhitekti: Hrvoje JustiŠ, Andrej Radman i Igor Vrbanek

Projekt 1999.

Libyan Navy Headquarters Building in Khoms