ARHIKORD

Naslovna1

Naslovna2

           
               

KANCELAK

Stambena zgrada sa 6 stanova, Kancelak 3a, Zagreb, Bizek

Arhitekt: Igor Vrbanek

Idejni projekt, 2006.

6 unit apartment building, Kancelak 3a, Zagreb, Bizek

2 pravokutna i pravilna volumena su izmaknuta prema visinskim razlikama terena, te od rubova parcele. Uz gornju ulicu su samostojeće garaže, a zgrada je ukopana u strmi teren. Pomoćne prostorije su u ukopanom dijelu, a sobe su otvorene na terasu prema zelenoj dolini, cijelom širinom svih stanova.