ARHIKORD

Naslovna1

Naslovna2

           
               

IVANIC

Adaptacija i rekonstrukcija Doma kulture u Ivanić Gradu

Pučko otvoreno učilište (PUO) Ivanić Grad, Moslavačka 11, Ivanić Grad

Arhitekti: Alan Kostrenčić i Jagoda Leinert

Izvedba 2000-2008.

Ivanić Grad Culture Hall, Adaptation and Reconstruction