ARHIKORD

Naslovna1

Naslovna2

           
               

HRASTOVKA

Spremište za alat, Hrastovka, Bubnjarci

Arhitekt: Igor Vrbanek

Izvedba 2004.

Storage Hut in Hrastovka, Bubnjarci

Spremište za alat u vinogradu je mali hram za aktivno i radno uživanje u prirodi. Prema tipologiji grčkog hrama, ovo je "Dvostruki hram među antama". "Ante" su izvučeni bočni zidovi obostranog trijema. "Pronaos" je prednji trijem sa klupom za sjedenje, "Naos" je prostorija spremišta, a "Opistodomos" je stražnji trijem sa bačvama za kišnicu.