ARHIKORD

Naslovna1

Naslovna2

           
               

HORVATOVAC BGG

Biološko, Geografski i Geološki odsjek (BGG), Prirodoslovno-matematičkog fakulteta (PMF), Sveučilišta u Zagrebu, Kampus sjever, Horvatovac 93, Zagreb

Arhitekt: Igor Vrbanek, Maketa: Ambroš Marko i Hrvoje Bačura, 3d: Ivan Škaro

Natječajni projekt, listopad 2014.

Department o Biology, Geography and Geology, of Faculty of science, Horvatovac 93, Zagreb

Le Corbusierovih 5 točaka arhitekture iz 1923. su - kuća na stupovim, trakasti prozori itd. Dopune iz 2014. su - prohodni atrij kao javni gradski park u sklopu Kampusa koji još nije planiran, potpuna fleksibilnost dvotrakta prostorija oko atrija i 40 cm izolacije (na 6 fasada), te solarni kolektori na krovu uz toplinske pumpe u prirodnom terenu atrija. Peta (krovna) i šesta (podgled) fasada prate nagib terena. Nagib koso reže trakaste prozore i krovne kolektore.