ARHIKORD

Naslovna1

Naslovna2

           
               

GRACANSKA

Stambena zgrada sa dva stana, Gračanska cesta 115a, Zagreb

Arhitekti: Igor Vrbanek, suradnik: Jagoda Leinert, maketa: Marko Ambroš i Hrvoje Bačura

Izvedba 2005-2017.

Two flat house, Gračanska 115a, Zagreb

Svi prozori su u loggiama koje su usmjerene prema slobodnim pogledima između susjednih kuća.