ARHIKORD

Naslovna1

Naslovna2

           
               

FINA

Preuređenje prostora prijavnica na 1. katu poslovnice FINA, Ulica grada Vukovara 70, Zagreb

Arhitekt: Jagoda Leinert, Suradnici: Marko Ambroš i Hrvoje Plačko Maček

Izvedeno 2004-2005.

FINA office Vukovarska 70, Zagreb; adaptation

Fotografije: Marko Ambroš