ARHIKORD

Naslovna1

Naslovna2

           
               

FARMACEUTSKI

Nova zgrada Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta, Zmajevac, Zagreb

Arhitekti: Andrej Radman i Igor Vrbanek (APZ Zagreb)

Natječajni projekt, listopad 1997., 1. nagrada

Faculty of Pharmacy and Biochemistry in Zmajevac, Zagreb

Fotomontaže: Miljenko Knežević

Zgrada je usječena u strmi šumoviti teren, poprečno na slojnice. Zgrada presjeca uzdužni park-šumu koja se proteže ispred Mirogojskih arkada i nastavlja kroz Botanički vrt. Uzduž zgrade su nove javne gradske stepenice - Zmajevačke stube - proizašle iz postojeće mreže ulica kao potrebna komunikacija. Iz pozicije gornje ulice je ulaz u krovnu etažu koja služi kao kompleno ostakljeni ulazni hall, s izvanrednim vizurama na grad Zagreb i šumovite obronke u podnožju planine Medvednice. Iz pozicije donje ulice i primarnog dolaska studenata, je ulaz iz pozicije sredine stepenica u središte zgrade. U toj razini se nalazi sklop dvorana i predavaonica u razini terena izvan gabarita zgrade. Zgrada se u donjem dijelu otkriva sa svih svojih 6 etaža. Cjelovitim i blago zaobljenim volumenom, te svojom crvenom bojom obloga, ona se nameće okolnom prostoru kao akcent, te kao jasan urbanistički element koji formira okolni prostor, slično kao što to čine obližnje Mirogojske arkade. Za postizanje što veće racionalnosti i cjelovitosti građevine upotrebljena je klasična tlocrtna shema dvotrakta prostorija - laboratorija i soba - sa proširenim centralnim hodnikom u kojem se redaju jezgre sa stubištima i pomoćnim prostorima. Zoniranjem hodnika postignuta je jasna razdvojenost traktova za istraživački rad, rad sa studentima i kabinetskog dijela, te kontinuitet instalacijskih šahtova po vertikali i horizontali zgrade. Osvjetljenje djelomično ukopanog dijela zgrade ostvareno je okruglim atrijem. Dvorane, predavaonice su izvan zgrade, kao zasebni objekti, na način da koriste nagib terena za postizanje nagiba amfitetatra. Na zadnjoj etaži je stakleni hall. U njemu su biblioteka, restoran i sklop prostorija studentske referade. Služi kao otvoreni prostor za odmor, nasuprot koncentriranim radnim prostorima ispod.