ARHIKORD

Naslovna1

Naslovna2

           
               

ETAZIRANJE

Etažiranje - Plan posebnih dijelova građevine

Ownership separation in apartment building

 

Etažiranje se provodi kroz elaborat koji se prema hrvatskim zakonima zove "Plan posebnih dijelova građevine". Najveći dio našeg posla se odnosi na snimanje, odnosno mjerenje postojećeg stanja zgrade, koje se prikazuje u nacrtima svih etaža. Drugi dio elaborata su tekstualna obrazloženja i popisi površina, što sve vodi do konačnog rezultata, a to je zadnji list - Prijedlog za uknjižbu. Podaci iz tog lista služe za upis u zemljišnu knjigu.

Slično kao i za druge naše projekte, elaborat se predaje u isti ured koji izdaje građevinske dozvole i nakon provjere on ide u zemljišni ured gdje se upisuje vlasništvo.

Napominjemo da je ovaj postupak moguć čak i ako vaša kuća nema dozvolu, ili ako ima dozvolu ali je dograđivana. U tom slučaju se upis vlasništva upisuje u knjigu položenih ugovora.

U svakom slučaju na taj način sređujete odnose sa sustanarima, kao i buduće odnose sa eventualnim kupcima ili nasljednicima vaše nekretnine.

Pri tome možete etažirati i vanjski prostor dvorišta zgrade, pa možete postići podjelu parcele čime možete izbjeći postupak parcelizacije. "Zajednički" prostori zgrade, stubišta i slično, ne ulaze u tekstualni opis, jer su težište elaborata "Posebni" dijelovi zgrade, odnosno stan. Međutim zajednički prostori su određeni nacrtima, koji kao sastavni dio elaborata predstavljaju dokument, odnosno su neka vrsta projekta koja vam može poslužiti kao prilog za niz drugih pravnih postupaka dokazivanja vlasništva.

Napominjemo da kroz ovaj postupak "izrade nacrta izvedenog stanja" možete konačno doznati točno koliko kvadrata ima vaš stan, jer je hrvatska praksa da kuće uglavnom nisu rađene po projektu i razlike između "papira" i stvarnosti su velike. Čest je slučaj da se u zgradi desetljećima obračunavaju komunalne usluge prema netočnim površinama stanova, a da stanari to ne znaju. Taj problem je vrlo sličan neusklađenosti katastra i stvarnog stanja, gdje ograde parcela uglavnom nisu na rubovima parcela i to stvara velike nesporazume koji se beskonačno razvlače po sudovima.

Za razliku od aktualnog energetskog certficiranja, na web stranicama ministarstava neće naći upotrebljive informacije i nema jasnih zakona, i pravilnika o tome. Najveći razlog tome je potreba 100% suglasnosti suvlasnika zgrade na etažiranje, što je česta ali neizostavna prepreka i možda izvor trajnog stanja blokiranosti naše države. U tom području su naši zakoni loši, ali su jednako toliko i dobri jer ostavljaju mali legalni prostor za sređivanje kroz spomenutu evidenciju ugovora. Dio te mogućnosti je naša usluga izrade Plana posebnih dijelova građevine.

Naša cijena iznosi cca 20 kn/m2 (+PDV).