ARHIKORD

Naslovna1

Naslovna2

           
               

BUZIN

Čvor Buzin u Zagrebu

Arhitekti: Marko Ambroš, Hrvoje Plačko Maček i Igor Vrbanek

Natječajni projekt, srpanj 2004., otkup

Buzin Loop in Zagreb

Maketa: Neven Bilić

Ishodišta ovog projekta su rasčišćavanje prometnog čvora, i mogućnost dovršenja glavne gradske osi. Na obilaznici sada na ovom mjestu stoji prometni znak Zagreb-jug. Cilj ovog rada je znak Zagreb-centar. Pravocrtnim potezima postignuti su jasni prometni tokovi i jasni potezi građevinskih linija, odnosno prostor je formatiziran u pravilan gradski blok. Za ovaj zahvat potrebno je postojeću petlju pomaknuti 500 metara lijevo, željezničke pruge ukopati, a obilaznicu podignuti na stupove. Bez značajnijeg uvjetovanja arhitekture pojedinih zgrada i nebodera, ovakvim urbanističkim rješenjem, ostvarila bi se jedinstvena mogućnost da Zagreb dovrši os grada na način kako je to učinio Paris na La defense-u.