ARHIKORD

arhitektonsko projektiranje i nadzor, Adresa: Arhikord d.o.o., Zeleni trg 3, 10000 Zagreb, Croatia

Tel. 01 6199 177, Fax 01 6199 269, E-mail: arhikord@zg.ht.hr, www.arhikord.hr

Arhikord Ltd. for architectural design and construction survey

Naslovna1

Naslovna2

           
               

VRH

Stambena zgrada s 3 stana, Šestinski vrh 52, Zagreb

Arhitekt: Igor Vrbanek

Projekt 2006-2009.

Block of Three Flats, Šestinski vrh 52, Zagreb

Karakteristični lom trakastog prozora slijedi poluetažnu podjelu dnevnog boravka, koja je provedena i kroz stanove. Kako situacija na vrhu Šestinskog vrha omogućava obostrane poglede na Zagreb, svaka poluetaža, prema istoku i prema zapadu, ima loggie zaštićene od sunca brisolejima.

Investitori kuće su isti kao za izvedenu susjednu kuću Ive Serdara 11a. Trenutno su u situaciji traženja trećeg partnera za zajedničku investiciju.