ARHIKORD

arhitektonsko projektiranje i nadzor, Adresa: Arhikord d.o.o., Zeleni trg 3, 10000 Zagreb, Croatia

Tel. 01 6199 177, Fax 01 6199 269, E-mail: arhikord@zg.ht.hr, www.arhikord.hr

Arhikord Ltd. for architectural design and construction survey

Naslovna1

Naslovna2

           
               

SPANSKO DVORANA

Polivalentna rukometna dvorana u sklopu RŠC Špansko, Trg Ivana Kukuljevića 2, Zagreb

Arhitekti: Igor Vrbanek i Hrvoje Plačko Maček

Natječajni projekt, listopad 2004.

Handball Hall of Špansko Sports Center in Zagreb

Mogućnost ukopavanja u teren, igrališta i pratećih prostorija, omogućila je ulazni hall u ravnini s terenom i kompletnu transparentnost zgrade u svim smjerovima. Tako je oblikovanje reducirano na krov i stupove.

Obzirom na okolnu travnatu ledinu sportskih terena na kojoj se dvorana nalazi, stupovi su postali - debla - a ploha krova je postala - krošnja. Stupovi zgrade su mjestimično ukošeni a pročelje plohe krova je s oblogom od - limenog - lišća. Sveukupno dvorana izgleda kao - kuća šuma - što je zgodna bajkovita metafora koja može oplemeniti pejzaž stambenih blokova naselja Špansko u Zagrebu.