ARHIKORD

Naslovna1

Naslovna2

           
               

SOCIJALNO

Studija socijalnog stanovanja

Arhitekti: Andrej Radman i Igor Vrbanek

Natječajni projekt, studeni 1998., 3. nagrada

Study of Social Housing

Ova studija predlaže izgradnju jeftinih roh-bau kuća ili zgrada sa bočnim zidovima, stubištem i krovom, a pročelje kao sistem visećih šupljih panela-brisoleja. Unutarnje zidove, ali i vanjske zidove, stanar gradi sam. Slikovito bi se ovo rješenje moglo nazvati: "zgrade sa parcelama na etažama", kao odgovor na probleme klasičnog koncepta "zgrade sa stanovima na etažama", u kojima su stanari vječno nezadovoljni ograničenjima i cijenom, a arhitekti su glavni krivci. Ovo rješenje cilja na psihologiju hrvatskog stanara, koji uporno želi sam graditi "pomalo" i "jeftino", a ova zgrada mu to u potpunosti omogućava. Roh-bau gradnja je jeftina po sebi, a stanar će sam sazidati zidove, postaviti prozore, i npr. sam procijeniti da li želi žrtvovati dio kvadrature za loggiu ili ne, i konačno, svatko će biti sam svoj arhitekt. Ovakva "sloboda" građenja je međutim diskretno sakrivena maskom - visećim panelima, čije bi očuvanje bilo jedina nesloboda za stanare, a čime je očuvano oblikovanje zgrade od utjecaja "arhitekture" iznutra.