ARHIKORD

Naslovna1

Naslovna2

           
               

SISAK

Obrtnička škola sa školskom sportskom dvoranom, Sisak

Arhitekti: Marko Ambroš i Igor Vrbanek

Natječajni projekt, ožujak 2004.

Vocational School and Gym in Sisak

Razvedene parcela pravocrtno je podijeljena na 4 dijela. Park, školu, dvoranu i igrališta. Izmicanjem dva volumena, škole i dvorane formiran je gradski trg ispred dvorane. Škola se približila glavnoj ulici, a iza nje je zaštićeni prostor igrališta. Prostor dvorane je okružen gradskim parkom. Ovakvim čistim potezima urbaniteta inicirano je buduće formiranje grada oko ove parcele. Škola i dvorana su formirane u dva slična volumena. Škola je riješena atrijem, pri čemu su sjeverni trakt radionice, a južni učionice. Dvorana za 3000 ljudi je raskošni ulazni hall sa stubištima na 1. kat i galeriju. Obje građevine imaju slična tlocrtna rješenja, a glavna im karakteristika kružna veza hodnika u svim etažama.