ARHIKORD

arhitektonsko projektiranje i nadzor, Adresa: Arhikord d.o.o., Zeleni trg 3, 10000 Zagreb, Croatia

Tel. 01 6199 177, Fax 01 6199 269, E-mail: arhikord@zg.ht.hr, www.arhikord.hr

Arhikord Ltd. for architectural design and construction survey

Naslovna1

Naslovna2

           
               

RAVNICE ZADAR

Detaljni plan uređenja DPU Ravnice - Zadar

Arhitekti: Andrej Radman i Igor Vrbanek

Natječajni projekt, listopad 2007.

Urban Plan of Ravnice in Zadar

Prstenasta prometnica, vezana na autocestu do autoputa A1, omogućava proširenje antičkog poluotoka Zadra u veći gradski centar. Novi-stari Zadar se nadovezuje na već započeto premještanje luke u istočni prostor Gaženice. Kružna obodna veza omogućava javni prijevoz i rješava funkcioniranje poluotoka. Južna obala se nasipava i stvara se prostor za novu izgradnju u kontinuitetu sa postojećim poluotokom. Predmetna zona Ravnice, uz sačuvani postojeći park i zidine utvrda, oslobođena je za izgradnju kulturnih i sportskih dvorana na prostranom trgu. Od uvale Jazine do južne obale je predviđen novi kanal.