ARHIKORD

arhitektonsko projektiranje i nadzor, Adresa: Arhikord d.o.o., Zeleni trg 3, 10000 Zagreb, Croatia

Tel. 01 6199 177, Fax 01 6199 269, E-mail: arhikord@zg.ht.hr, www.arhikord.hr

Arhikord Ltd. for architectural design and construction survey

Naslovna1

Naslovna2

           
               

KHOMS

Upravna zgrada Libijske mornarice, Khoms, Libija

Arhitekti: Hrvoje JustiŠ, Andrej Radman i Igor Vrbanek

Projekt 1999.

Libyan Navy Headquarters Building in Khoms