ARHIKORD

arhitektonsko projektiranje i nadzor, Adresa: Arhikord d.o.o., Zeleni trg 3, 10000 Zagreb, Croatia

Tel. 01 6199 177, Fax 01 6199 269, E-mail: arhikord@gmail.com, www.arhikord.hr

Arhikord Ltd. for architectural design and construction survey

Naslovna1

Naslovna2

           
               

KANCELAK

Stambena zgrada sa 6 stanova, Kancelak 3a, Zagreb, Bizek

Arhitekt: Igor Vrbanek

Idejni projekt, 2006.

6 unit apartment building, Kancelak 3a, Zagreb, Bizek

2 pravokutna i pravilna volumena su izmaknuta prema visinskim razlikama terena, te od rubova parcele. Uz gornju ulicu su samostojeće garaže, a zgrada je ukopana u strmi teren. Pomoćne prostorije su u ukopanom dijelu, a sobe su otvorene na terasu prema zelenoj dolini, cijelom širinom svih stanova.