ARHIKORD

arhitektonsko projektiranje i nadzor, Adresa: Arhikord d.o.o., Zeleni trg 3, 10000 Zagreb, Croatia

Tel. 01 6199 177, Fax 01 6199 269, E-mail: arhikord@zg.ht.hr, www.arhikord.hr

Arhikord Ltd. for architectural design and construction survey

Naslovna1

Naslovna2

           
               

DUBRAVA

Dom za starije i nemośne osobe Dubrava, Milovana Gavazzija 26, Zagreb; rekonstrukcija kuhinje

Arhitekti: Jagoda Leinert i Igor Vrbanek

Izvedba, 2010-2014.

Nursing home Dubrava, Milovana Gavazzija 26, Zagreb; kitchen reconstruction