ARHIKORD

arhitektonsko projektiranje i nadzor, Adresa: Arhikord d.o.o., Zeleni trg 3, 10000 Zagreb, Croatia

Tel. 01 6199 177, Fax 01 6199 269, E-mail: arhikord@zg.ht.hr, www.arhikord.hr

Arhikord Ltd. for architectural design and construction survey

Naslovna1

Naslovna2

           
               

BUZIN

Čvor Buzin u Zagrebu

Arhitekti: Marko Ambroš, Hrvoje Plačko Maček i Igor Vrbanek

Natječajni projekt, srpanj 2004., otkup

Buzin Loop in Zagreb

Maketa: Neven Bilić

Ishodišta ovog projekta su rasčišćavanje prometnog čvora, i mogućnost dovršenja glavne gradske osi. Na obilaznici sada na ovom mjestu stoji prometni znak Zagreb-jug. Cilj ovog rada je znak Zagreb-centar. Pravocrtnim potezima postignuti su jasni prometni tokovi i jasni potezi građevinskih linija, odnosno prostor je formatiziran u pravilan gradski blok. Za ovaj zahvat potrebno je postojeću petlju pomaknuti 500 metara lijevo, željezničke pruge ukopati, a obilaznicu podignuti na stupove. Bez značajnijeg uvjetovanja arhitekture pojedinih zgrada i nebodera, ovakvim urbanističkim rješenjem, ostvarila bi se jedinstvena mogućnost da Zagreb dovrši os grada na način kako je to učinio Paris na La defense-u.