ARHIKORD

arhitektonsko projektiranje i nadzor, Adresa: Arhikord d.o.o., Zeleni trg 3, 10000 Zagreb, Croatia

Tel. 01 6199 177, Fax 01 6199 269, E-mail: arhikord@gmail.com, www.arhikord.hr

Arhikord Ltd. for architectural design and construction survey

Naslovna1

Naslovna2

           
               

SPOMEN DJECI

Spomen obilježje djeci poginuloj u Domovinskom radu, Šetalište Braće Radić, Slavonski Brod

Arhitekti: Dora Kovačević (kiparica), Jagoda Leinert i Igor Vrbanek

Natječajni projekt, travanj 2015.

Memorial to the Child Victims of the Homeland War, Radic Brothers Promenade, Slavonski Brod

Spomenik, Zlatni cvijet, simbol je onog najljepšeg, djeteta. U svom rastu, cvatu, neke su latice zauvijek otrgnute, ali se u njihovoj sjeni, sjećanju, igraju danas neka nova djeca, nevini i razdragani zalog budućnosti.