ARHIKORD

arhitektonsko projektiranje i nadzor, Adresa: Arhikord d.o.o., Zeleni trg 3, 10000 Zagreb, Croatia

Tel. 01 6199 177, Fax 01 6199 269, E-mail: arhikord@zg.ht.hr, www.arhikord.hr

Arhikord Ltd. for architectural design and construction survey

Naslovna1

Naslovna2

           
               

ARGENTINSKA

Uređenje dvorane Centra za kulturu i obrazovanje Susedgrad, Argentinska 5, Gajnice, Zagreb

Arhitekt: Igor Vrbanek

Izvedeno 2003.

Adaptation of auditorium in Center of culture and education of Susedgrad in Zagreb

Fotografije: Marko Ambroš

Dvorana ima 210 mjesta. Morala je zadovoljiti više namjena: kino, kazalište, koncertna dvorana, predavaonica i dječja igraonica ili radionica. Zbog ove zadnje funkcije, dvorana je maksimalno pojednostavljena u smislu praktičnosti materijala: plastični pod, gips-kartonski zidni i stropni paneli, i stolci koji se mogu maknuti. Boje su bijele, crne, crvene, a svjetla su šarena, ali sa nekoliko bitno različitih nivoa rasvjete. Zidni i stropni paneli su prema akustičnom proračunu što bi trebalo omogućiti koncerte bez razglasa. Dvorana je uređena u postojećem roh-bau prostoru zgrade Centra, izgrađenoj 1989. (arh. Višnja Boras Bedenko).