ARHIKORD

arhitektonsko projektiranje i nadzor, Adresa: Arhikord d.o.o., Zeleni trg 3, 10000 Zagreb, Croatia

Tel. 01 6199 177, Fax 01 6199 269, E-mail: arhikord@zg.ht.hr, www.arhikord.hr

Arhikord Ltd. for architectural design and construction survey

Naslovna1

Naslovna2

           
               

ANEKS

Objekt C1 tehničke baze Croatia Airlines, Zračna luka Zagreb; rekonstrukcija

Arhitekti: Jagoda Leinert i Igor Vrbanek

Izvedba 2004-2007.

C1 Building in Croatia Airlines Technical Base in Zagreb Airport

Postojeća zgrada uz hangar (aneks) je rekonstruirana u zgradu sa pomoćnim prostorijama za radnike koji rade na servisu zrakoplova.